افزایش قد با سوماتروپین بایگانی - پورتال رنگی

برنج برای نوزادان خطرناک است !

برنج برای نوزادان خطرناک است !

ارسال شده در ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰ دیدگاه

موسسه غذا و دارو آمریکا (FDA) به والدین هشدار داد برنج برای نوزادان خطرناک است! در نتایج آزمایش ادرار نوزادان مقدار توکسین زیادی یافت شده که نشان می دهد آرسنیک موجود در برنج روی آنها تاثیر بیشتری ...