اندام بدن بایگانی - پورتال رنگی

تصویر شاخص یافت نشد

چه لباسی برای چه نوع اندامی مناسبتر است

ارسال شده در ۰۳ شهریور ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

چه لباسی برای چه نوع اندامی مناسبتر است؟ اندام هر شخصي منحصر به خود اوست و خصوصيات ظاهري آن شخص را مشخص مي نمايد. ولي ما مي توانيم با پوشيدن لباس به شكلي صحيح، تعادلي در ...