بهترین ترکیبات خمیردندان بایگانی - پورتال رنگی

محصولی شگفت انگیز به پر کردن دندان ها خاتمه داد

محصولی شگفت انگیز به پر کردن دندان ها خاتمه داد

ارسال شده در ۲۱ آبان ۱۳۹۴ ۱۰ دیدگاه

یک دانشمند ژاپنی با تولید محصولی شگفت انگیز به پر کردن دندان ها خاتمه داد در حوزه بهداشت فردی کشفی جدید و نوآورانه توسط دانشمند ژاپنی به نام کازوئو جی ماگاشی انجام شده است. این دانشمند ...