ترجمه ملحق شدن به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی

معنی combine

معنی combine

ارسال شده در ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی combine : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/COMBINE.mp3"][/audio] combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو جمله را برای ساختن یک جمله ترکیب کرد. معانی دیگر کلمه combine : با هم پیوستن / ملحق شدن ...

معنی stick

معنی stick

ارسال شده در ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی stick [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/02/stick.mp3"][/audio] stick = چسبیدن مثال برای کلمه stick : The plates of the Earth crust sometimes stick together and create pressure صفحات پوسته کره زمین گاهی اوقات به هم می چسبند و فشار ایجاد می کنند. معانی دیگر ...