ترجمه sentences به فارسی بایگانی - پورتال رنگی

معنی combine

معنی combine

ارسال شده در ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی combine : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/COMBINE.mp3"][/audio] combine = ترکیب کردن مثال برای کلمه combine : She combined two sentences to make one او دو جمله را برای ساختن یک جمله ترکیب کرد. معانی دیگر کلمه combine : با هم پیوستن / ملحق شدن ...

attractive

attractive

ارسال شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه attractive [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/02/attractive.mp3"][/audio] attractive = جذاب مثال برای کلمه attractive : Our teacher always uses attractive sentences to explain the lesson معلم مان همیشه جملات جذاب استفاده می کند تا درس را توضیح دهد. معانی دیگر کلمه attractive : کشنده ...

معنی set

معنی set

ارسال شده در ۲۶ دی ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی set [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/01/SET.mp3"][/audio] set = مجموعه زمان گذشته ساده فعل set = Set قسمت سوم فعل set = Set مثال برای کلمه set : Now read the following set of sentences اکنون مجموعه جملات زیر را بخوانید. معانی دیگر کلمه set : دست ...