جراحی لثه بایگانی - پورتال رنگی

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه

ارسال شده در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه جراحی لثه: یکی از قسمتهای بدن که نیازمند مراقبتهای بهداشتی خاص است، دهان و دندان می باشد. دندان ها و بافت لثه بسیار آسیب پذیرند و باید بنا به توصیه ...

تصویر شاخص یافت نشد

درمان التهاب و خون ریزی لثه با روشهای خانگی

ارسال شده در ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

درمان التهاب و خون ریزی لثه با روشهای خانگی التهاب و خون ریزی لثه: دهان و دندان یکی از مهمترین قسمتهای بدن هر فردی هستند که نیازمند مراقبتهای خاص هستند تا بتوان زندگی سالمی داشت. در ...