جراحی لثه بایگانی - پورتال رنگی

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه

ارسال شده در ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه جراحی لثه: یکی از قسمتهای بدن که نیازمند مراقبتهای بهداشتی خاص است، دهان و دندان می باشد. دندان ها و بافت لثه بسیار آسیب پذیرند و باید بنا به توصیه ...

تصویر شاخص یافت نشد

درمان التهاب لثه با روشهای خانگی

ارسال شده در ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

درمان التهاب لثه با روشهای خانگی التهاب لثه : دهان و دندان یکی از مهمترین قسمتهای بدن هر فردی هستند که نیازمند مراقبتهای خاص هستند تا بتوان زندگی سالمی داشت. در بهداشت دهان و دندان، لثه ...