خانم اشرف مومن زاده بایگانی - صفحه 3 از 5 - پورتال رنگی

شعر روز – بودن

شعر روز – بودن

ارسال شده در 14 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران همیشه باش بودنت حسی جاودانه ست در ابیات پراکنده ی حواس من که جمع میکنی تمام عشق های دنیا را در کتاب من ... ( الف.م) بانو این شعر بر گرفته از کتاب در حوالی باران از خانم اشرف مومن زاده ...

شعر روز – اسرار

شعر روز – اسرار

ارسال شده در 13 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران من از روز ازل زندانی پاییز چشمان خمار الوده و مست و پر از اسرار تو بودم کتاب سر نوشتم را خدای من نوشت از تو و از رویای شیرینی که خواهم داشت.... من از روز ازل دلتنگ تو بودم .... ( الف.م ...

شعر روز – جاده

شعر روز – جاده

ارسال شده در 13 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران سکوت شب جه سنگین است مثل گامهای تو که از من دور می شوی بر سینه ی جاده ای تنها که به خیابان دلتنگی ختم می شود .... (الف.م ) بانو این شعر بر گرفته از کتاب در حوالی باران ...

شعر روز – غزل

شعر روز – غزل

ارسال شده در 10 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران از کدامین دیار آمده ای از سرزمین شعر ؟ ... یا شهری بنام عشق ؟... که وجودت لبریز از غزل های عاشقانه است ..... ( الف .م) بانو این شعر بر گرفته از کتاب در حوالی باران از خانم اشرف ...

شعر روز -ستاره

شعر روز -ستاره

ارسال شده در 10 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران با کدامین ستاره الفت گرفته ای ؟... که عطر خیالت کهکشانها را پر کرده ؟.... ( الف.م ) بانو این شعر بر گرفته از کتاب در حوالی باران از خانم اشرف مومن زاده بوده و فقط حق انتشار ...

شعر روز – آتش عشق

شعر روز – آتش عشق

ارسال شده در 08 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی یاران به ذهن من نمی گنجید که مصدق میگفت : " چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد ....؟" ولی اکنون که از عشق تو لبریز شدم در پس لحظه ی عمرم شرر آتش عشقت همه ی ...

شعر روز – انتظار

شعر روز – انتظار

ارسال شده در 08 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران هر روز روز تست روز تبلور افکار در انتظار من در حوالی خاطرات عاشقاته ی تو ... (الف.م) بانو این شعر بر گرفته از کتاب در حوالی باران از خانم اشرف مومن زاده بوده و فقط حق انتشار ...

شعر روز – نو برانه

شعر روز – نو برانه

ارسال شده در 08 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران میوه ی نوبرانه ی من وه که تو چقدر شیرینی ! از فکر عناب نوبرانه ی تو دهن ذهن من شده پر آب اشتیاق خواهشی شیرین می کشد در درون من فریاد تا کجای فکر من رفتی؟! میوه ی نو ...

شعر روز – کجایی

شعر روز – کجایی

ارسال شده در 07 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران صبرم همه از دست بشد ، در غمت ای دوست ای مرغ غزلخوان من آخر تو کجایی ؟؟؟... (الف.م)بانو این شعر بر گرفته از کتاب در حوالی باران از خانم اشرف مومن زاده بوده و فقط حق انتشار در ...

شعر روز – آغوش

شعر روز – آغوش

ارسال شده در 07 مرداد 1395 بدون دیدگاه

در حوالی باران یک لحظه بهشت آغوشت ، برای من تمام سالهای عمرم برای تو .... (الف.م)بانو این شعر بر گرفته از کتاب در حوالی باران از خانم اشرف مومن زاده بوده و فقط حق انتشار در این وب سایت را دارد ...