رابطه به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی

معنی habit

معنی habit

ارسال شده در ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی habit : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/04/habit.mp3"][/audio] habit = عادت American English phonetic: /ˈhæbət/ British English phonetic: /ˈhæbɪt/ habit (noun) : something that you always do, often without thinking about it: She has a habit of always being late. | Don't play ...

معنی relationship

معنی relationship

ارسال شده در ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی relationship : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/relationship.mp3"][/audio] relationship = رابطه American English phonetic: /riˈleɪʃənˌʃɪp/ British English phonetic: /rɪˈleɪʃnʃɪp/ مثال برای کلمه relationship : They have a good relationship with each other آنها رابطه خوبی با همدیگر دارند. معانی دیگر کلمه relationship : ارتباط / نسبت / ...