شخصیت شناسی در کشورهای آسیایی بایگانی - پورتال رنگی

تاریخچه شخصیت شناسی

تاریخچه شخصیت شناسی

ارسال شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

شخصیت شناسی در یونان باستان اجازه دهید با فیلسوف یونان باستان تئوفراستوس شروع کنیم. او نوشته های دارد که عنوان آنها منش ها است که در آنها کلیشه های معروفی مانند چاپلوس ها، بزدل ها و ...