ضربه عاطفي بایگانی - پورتال رنگی

توانایی‌ های فکری و شناختی تک فرزندان  از بعد روان‌ شناسی

توانایی‌ های فکری و شناختی تک فرزندان از بعد روان‌ شناسی

ارسال شده در 05 مرداد 1395 بدون دیدگاه

خانواده کم‌ فرزند و فرزندان اول به‌ خصوص تک‌ فرزند، افرادی حمایتگر و تشویق‌کننده دیگران هستند و در قبال خود و خانواده و دیگران احساس مسوولیت می‌ کنند. به‌ دلیل وابستگی بین فردی کم، وقت ...