ضرر سایپا بایگانی - پورتال رنگی

ضرر میلیاردی بزرگترین زیر مجموعه سایپا

ضرر میلیاردی بزرگترین زیر مجموعه سایپا

ارسال شده در 24 آبان 1395 بدون دیدگاه

ضرر میلیاردی بزرگترین زیرمجموعه سایپا ضرر میلیاردی بزرگترین زیرمجموعه سایپا _ پورتال رنگی به نقل از نود اقتصادی : کاهش فروش و زیان سنگین غول‌های بزرگ خودروسازی کشور در شرایطی رخ داده که طبق آمارهای غیر ...