طریقه جراحی لثه بایگانی - پورتال رنگی

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه

ارسال شده در 17 خرداد 1395 بدون دیدگاه

آشنایی با روشهای مختلف جراحی لثه جراحی لثه: یکی از قسمتهای بدن که نیازمند مراقبتهای بهداشتی خاص است، دهان و دندان می باشد. دندان ها و بافت لثه بسیار آسیب پذیرند و باید بنا به توصیه ...