غرور و تعصب نوشته جین آستین - پورتال رنگی

رمان هایی که باید حتما بخوانید !

رمان هایی که باید حتما بخوانید !

ارسال شده در ۰۴ مهر ۱۳۹۶ ۷ دیدگاه

رمان هایی که باید خواند دادن لیست هایی برای کتاب های خواندنی هرچند سلیقه ای ست و پیچیدن یک نسخه برای همگان سخت، اما لطفش در آنست که لیستی از شاهکارهایی ارائه میکند که نخواندنشان خیلی ...