قائدگی - پورتال رنگی

سیکل قاعدگی

سیکل قاعدگی

ارسال شده در ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

قائدگی و سیکل قاعدگی بانوان هر 28 روز یک چرخه قاعدگی را تجربه کرده و پشت سر می گذارند، ما در این طی چرخه، وضعیت بدنی و خصوصیات اخلاقی شما را از روز 1 تا 28 ...