لباس های مناسب هر اندام بایگانی - پورتال رنگی

تصویر شاخص یافت نشد

چه لباسی برای چه نوع اندامی مناسبتر است

ارسال شده در 03 شهریور 1394 بدون دیدگاه

چه لباسی برای چه نوع اندامی مناسبتر است؟ اندام هر شخصي منحصر به خود اوست و خصوصيات ظاهري آن شخص را مشخص مي نمايد. ولي ما مي توانيم با پوشيدن لباس به شكلي صحيح، تعادلي در ...