. معنی آب و هوا به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی
معنی آب و هوا به انگلیسی
 • climate

  معنی کلمه climate climate = آب و هوا مثال برای کلمه climate : These flowers will not grow in cold climate ...

  معنی کلمه climate climate = آب و هوا مثال برای کلمه climate : These flowers will not grow in cold climates این گل ها در آب و هوای سرد رشد نمی کنند.   (منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علو ...

  بیشتر بخوانید
 • معنی describe

  معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city ...

  معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city? آیا می توانید آب و هوای شهرتان را توصیف کنید؟ معانی دیگر کلمه describe : شرح دادن / وصف کردن ...

  بیشتر بخوانید

loading...