معنی ساعت ها
  • معنی mirror

    معنی کلمه mirror mirror = آیینه مثال برای کلمه mirror : He spends hours in front of the mirror او ساعت ها ...

    معنی کلمه mirror mirror = آیینه مثال برای کلمه mirror : He spends hours in front of the mirror او ساعت ها در جلوی آیینه می ایستد. معانی دیگر کلمه mirror : در آیینه منعکس ساختن / بازتاب کردن   (من ...

    بیشتر بخوانید