. معنی شهر به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی
معنی شهر به انگلیسی
 • معنی situation

  معنی situation : situation = وضعیت مثال برای کلمه situation : The town was in a terrible situation after ...

  معنی situation : situation = وضعیت مثال برای کلمه situation : The town was in a terrible situation after the earthquake بعد از زمین لرزه شهر در وضعیت وحشتناکی بود. معانی دیگر کلمه situation : موقعیت / ...

  بیشتر بخوانید
 • معنی describe

  معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city ...

  معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city? آیا می توانید آب و هوای شهرتان را توصیف کنید؟ معانی دیگر کلمه describe : شرح دادن / وصف کردن ...

  بیشتر بخوانید

loading...