معنی ظرف بایگانی - پورتال رنگی

معنی contain

معنی contain

ارسال شده در ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

معنی contain : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/05/CONTAIN.mp3"][/audio] contain = حاوی بودن American English phonetic: /kənˈteɪn/ British English phonetic: /kənˈteɪn/ contain (verb) : to have something inside: I found a box containing the letters مثال برای کلمه contain : The text contained lots of errors متن ...

معنی dish

معنی dish

ارسال شده در ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی dish : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/DISH.mp3"][/audio] dish = ظرف مثال برای کلمه dish : Who has washed the dishes? چه کسی ظرفها را شسته است؟ معانی دیگر کلمه dish : بشقاب / دوری / سینی / خوراک / غذا / در بشقاب ریختن ...