. معنی وصف کردن به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی
معنی وصف کردن به انگلیسی
  • معنی describe

    معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city ...

    معنی describe : describe = توصیف کردن مثال برای کلمه describe : Can you describe the climate of your city? آیا می توانید آب و هوای شهرتان را توصیف کنید؟ معانی دیگر کلمه describe : شرح دادن / وصف کردن ...

    بیشتر بخوانید

loading...