میهمانی - پورتال رنگی

آداب دعوت و میهمانی که هرکس باید بداند

آداب دعوت و میهمانی که هرکس باید بداند

ارسال شده در ۰۸ دی ۱۳۹۸ بدون دیدگاه

آداب دعوت و میهمانی که هرکس باید بداند با لبخند زندگی کنید، تعارف کنید، پذیرایی کنید.مرد جوان هیچ گاه اول دستش را برای دست دادن به مرد مسن تر جلو نمی برد. این مرد مسن است ...