نسبت به انگلیسی بایگانی - پورتال رنگی

معنی relationship

معنی relationship

ارسال شده در ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی relationship : [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2016/03/relationship.mp3"][/audio] relationship = رابطه American English phonetic: /riˈleɪʃənˌʃɪp/ British English phonetic: /rɪˈleɪʃnʃɪp/ مثال برای کلمه relationship : They have a good relationship with each other آنها رابطه خوبی با همدیگر دارند. معانی دیگر کلمه relationship : ارتباط / نسبت / ...

positive

positive

ارسال شده در ۰۹ دی ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

معنی کلمه positive [audio mp3="https://www.portal-rangi.com/wp-content/uploads/2015/12/positive.mp3"][/audio] positive = مثبت مثال برای کلمه positive : Think positive about your life نسبت به زندگی تان مثبت فکر کنید. معانی دیگر کلمه positive : قطعی / محقق / یقین / معین / مطلق / ساده ترجمه و ...