پیامک عاشقانه روز بایگانی - پورتال رنگی

به رنگ احساس – ۹۵/۰۵/۰۸

به رنگ احساس – ۹۵/۰۵/۰۸

ارسال شده در ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ بدون دیدگاه

عاشقانه ها     بارانـے در ڪار نیست ...! فقط "چشمانم" بہ آن لبخندی ڪہ در آخرین عڪست جا گذاشتہ‌اے "حساسیّت" دارد ...! انقـــدر پیش اینــو اون اَزت تعریـــــفــ ڪَردم ڪہ خجـالت میڪِشمــ بگَــم : تنهـ ــ ــامـ ـ گُذاشت ...! ازمیان تمام چیزهایی که دیده ام تنها ...