کاربرد سقف کاذب بایگانی - پورتال رنگی

انواع سقف کاذب و روش های اجرای آنها در ساختمان

انواع سقف کاذب و روش های اجرای آنها در ساختمان

ارسال شده در 02 آبان 1394 بدون دیدگاه

انواع سقف کاذب و روش های اجرای آنها در ساختمان بخشی از معماری داخلی هر خانه ای سقف کاذب است که جهت پوشش دهی سقف اصلی یا زیر سقف استفاده می شود. بدرستی معلوم نیست اولین ...