. English Result به فارسی بایگانی - پورتال رنگی
English Result به فارسی
  • How to say hello راهنمای جلسه اول سلام. من فقط شماره هایی رو که به نظر نیاز به توضیح دارن براتون مختصری ش ...

    How to say hello راهنمای جلسه اول سلام. من فقط شماره هایی رو که به نظر نیاز به توضیح دارن براتون مختصری شرح دادم. بقیه شماره ها مشخص هستن. 1: تو اولین قسمت از آموزشمون نه تا عکس و نه تا عبارت میبینیم. ...

    بیشتر بخوانید

loading...