. معنی describe - پورتال رنگی

معنی describe

معنی describe

معنی describe :

describe = توصیف کردن


مثال برای کلمه describe :

Can you describe the climate of your city?

آیا می توانید آب و هوای شهرتان را توصیف کنید؟


معانی دیگر کلمه describe :

شرح دادن / وصف کردن

 
معنی describe
(منبع: فلش کارتهای لغات زبان عمومی، گسترش علوم پایه, fastdic.com)

loading...
اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)