فال موفقیت نیمه اول خرداد ۹۶

فال مجله موفقیت

فال موفقیت نیمه اول خرداد ۹۶

فال متولدین فروردین

ز دست کوته خود زیر بارم / که از بالا بلندان شرمسارم
اگر میبینی در بعضی کارها کم آوردهای باید به این نکته توجه داشته باشسی که این اواخر سرت به کارهای دیگری مشغول بوده و به اندازه کافی نتوانستهای برای آنها وقت بگذاری. خوب است که این ماه از فرصت هایت استفاده و کارهای عقب مانده را جبران کنی، اگر تولدی به زودی در خانواده یا دوستانت داری حتما از این موقعیت || استفاده کن و همه کسانی که باید در این جشسن شرکت داشته باشند را دور خودت جمع کن و خاطره خوبی از آن روز بساز، سعی کن با خانوادهات وقت بیشتری بگذرانی، زیرا پایه و اساسی اجتماع همین خانواده است و هیچ چیز نمی تواند جایگزین ان شود. یادت نرود که زمان زیادی نداری و هرچه زودتر برای عملی کردن نقشه هایی که برای بهبود بخشیدن و سریع ترکردن کارها و موفقیتت داری، اقدام کن، سعی کن با یک مشاور خوب زندگی ات را پیش ببری و از بین چندگزینه ای که پیش روداری، گزینه درست را انتخاب کنی، به دنبال ثروت و شهرت هستی. با تلاشست می توانی آن را به دست بیاوری. اگر بخواهی میتوانی روابط و دوستی هایی را آغاز کنی، این دست خودت است که بخواهی با کسی ارتباط برقرار کنی یانها اما با کسی دوستی داشته با باشی که بتواند موقعیتهای اجتماعی و حرفهای را برایت به وجود بیاورد. پیادهروی ساده را برای بهترشدن روحیهات امتحان کن

فال متولدین اردیبهشت

مگر زنجیرمویی گیردم دست/وگرنه سربه شیدایی برآرم
قصد ازدواج دارند، امسال فرصت خوبی برای انتخاب شریک زندگی است و میتوانند با بیان کردن نیازها و معیارهایشان کسی را که همدمشان باشد پیدا کنند. مدتی است که به مرتب کردن وسایل در خانه با شرکت یا محیط کارت نپرداخته ای، این هفته کارهایی را شروع کن و آن چیزهایی که اضافه هستند و مطمئن هستی تا چند سال دیگر هم | وقت پیدا نمیکنی که به آنها نگاه کنی، دوربینداز و فضای مکانی و فکری ات را بازتر کن؛ می بینی با نظافت قسمتهای مختلف و تغییرات کوچک دکوراسیونی می توانی بچینی که تنها شخصی که مجبور است کارکند، خودت نباشی، با یک موسیقی که همه را به کاروا دارد شروع کن و ببین این انرژی مثبت چه میکند. هر چند ماه یک بار هم شده آشپزخانه را تعطیل کن و همه را به رستوران دعوت کن؛ این یک ایده خوب برای دوستی و تفاهم بیشتر است. از امروز سعی کن در هیچ کاری زیادهروی نکنی، حتی در کارهای خیرهم حد و اندازه را باید نگه داری. فعالیتهای اجتماعی داشته باش، این ls شکالی ندارد و باعث می شود افراد جامعهات را بهتر و بیشتر بشناسیم.

فال متولدین خرداد

ز چشم من بپرسی اوضاع گردون / که شب تا روز اختر می شمارم
تولدت مبارک اسعی کن از هرکاری که میکنی لذت ببری و احساسی ناراحتی نداشته باشی، وقتش رسیده با کسی که قدر زحمات توران میداند، یک صحبت جدی داشته باشی و به او حدومرزش را خاطرنشان کنی، تربیت کردن بچه هارادوست داری و این خود اعصاب درست و حسابی و وقت زیاد می خواهد؛ بچه ها دنیای کوچک و سادهای دارند. سعی کن با آنها که هستی مانند آنها فکرو عمل کنی چون با بچه ها بودن خودش عالم جالبی دارد. فرد مدیر و مدبری هستی و به همین دلیل سحرخیزی را دوست داری و با برنامههای کوچک و بزرگی که برای روز، هفته و ماهیت می ریزی، زندگی ات را مدیریت میکنی. خیلی از برنامه هایی که داری به تعویق افتاده اما تقصیر تونیست و خیلی از آنها به دیگران بستگی دارد که گاهی وظایفشان را به موقع انجام نمی دهند. زمانی که نیازمند کمک دیگران هستی، صبوری به خرج بده، شاید گوشزد کن. آن هایی که دانشجو هستند به یاد داشته باشند که دیگر زمان امتحانات فرا رسیده و باید تلاشی را که در راه تحصیلتان صرف کردهاید، به ثمر برسانید. دوش آب گرم گرفتن بعد از کار بدنی زیاد برایت کارساز است و خستگی هایت را درمیآورد.

فال متولدین تیر

به این شکرانه میبوسم لب جام / که کرد آگه ز راز روزگارم
قدر خانواده، مخصوصا پدرو مادر را باید بدانی و به آنها احترام بگذاری و فراموش نکنی که آنها بیشتر از هرکسی دیگری در این دنیا برایت تلاش کردهاند که به اینجا برسی، در این ماه با شورواشتیاق فراوان میخواهی که زحمات و همکاری هایت مورد سپاس و تشویق قرار بگیرد؛ به زودی قدرتو را هم خواهند دانست و هدیه مناسبی در این رابطه دریافت خواهی کرد. مسئله ای پیش میآید که باید در نگرشت تغییر ایجاد کنی چون دنیا هرروز درحال تغییراست. با افراد جدیدی آشنا می شوی که ایدههای جدیدی دارند، خودت را در علم و دانش بهروزکن، در هر سنی که باشی می توانی خودسازی را شروع کنی و این ها همه از اعتماد به نفسی که در درونت است نشات میگیرد. مطالعه کتابهایی که به آنها علاقه زیادی داری را شروع کرده و علم و دانشت را بیشتر کن. هدیه ای را دریافت میکنی که باعث خوشحالیات می شود. فعالیتهای ذهنیات را بیشترکن تا خیلی سریع و درست بتوانی تصمیم بگیری. مسائل را پیچیده تراز اینی که هست نکن و بیشتر دقت و تمرکز داشته باشی. تازگیها شگفت زده روی ترازو می روی و از این بابت نگران هستی که چطور می توانی وزنت را پایین بیاوری؛ اراده ات را برای این کار قوی ترکان و برنامه ریزی صحیحی برای غذاخوردنت داشته باش.

فال متولدین مرداد

من از بازوی خود دارم بسی شکر/ که زور مردم آزاری ندارم
خواب هایت اهمیت بده؛ شاید آنها خیالپردازی نباشند و بهتر است از آنها دریسں و انرژی بگیری، افکار و رویاهایت را با تصاویر کامل در نظر بگیر و تجسم خلاق راجع به آنها داشته باش. این ماه در رابطه عاطفیات زیاد با سرعت پیشینرو و حد تعادل را نگه دار. در طول روز چند بار به خودت بیاو ببین کارهایت درست است یا نه؟ به زودی انرژی زیادی در درون خودت حس میکنی و این انرژی را میتوانی به دیگران انتقال بدهی. پیامهایی از دوستانت دریافت میکنی که بسیار خوشحالت میکند و روزت را بهترین خواهد ساخت. در تابستان سفری تجاری یا زیارتی پیش میاید که برایت سودمند است. از همین امروز نرمشی یا ورزشی را شروع کن. در این ماه به شدت تحت تاثیر افکار و ایدههایی که دیگران دارند قرار میگیری . در این هفته از خوبی های اطرافیانت لذت خواهی برد و دور هم جمع شدن های خانوادگی باعث نشاط و شادیات می شود. امسال فرصتها و موقعیتهای زیادی برایت فراهم میشود؛ سعی کن با مشورت و | راهنمایی، بهترین گزینه ها را انتخاب کنی، به خودت فرصت بده تا ضمیر ناخودآگاهت از سرحوصله بهترین انتخاب ممکن را انجام بدهد. یک پیشنهاد کاری می شنوی که . .باید درباره آن باید با دقت تصمیم بگیری

فال متولدین شهریور

اگر گفتم دعای میفروشان / چه باشد، حق نعمت میگذارم
امسال فرصتها و موقعیتهای زیادی برایت فراهم شده است و در فکر این موضوع هستی که کدام یک از آنها برایت خوب است. گاهی به خودت فرصت بده تا ضمیر ناخودآگاهت کار خودش را بکند. به زودی تعطیلاتی پیش میآید که می توانی کارهای عقب ماندهات را انجام بلدھی . شاید موقعیت سفر به مقاصد دوردست و ناشناخته برایت به وجود بیاید. اگر نیاز به برنامه ریزی داری، یک بار دیگر هدفگذاری کن و از والدینت برای رسیدن به خواسته هایت کمک بگیر، نقشه هایت را جدی بگیرو مصمم باش، اگر حوصله کارکردن نداری، کمی از کار فاصله بگیر و بعد از اینکه انرژی لازم را گرفتی، دوباره به کار برگرد. در فکر بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ات هستی؛ در همین رابطه فرصتهایی از طرف دوستانت برایت پیش میآید که ذهنت را برای مدتی به خودش مشغول میکند. کارهایی که میخواهی در آینده انجام دهی، ذهنت را به خودشان مشغول کرده است و بیشتر : اوقات برایشان برنامه ریزی میکنی و واقعا هم نمیدانی که چه اتفاقی خواهد افتاد. . توکلی بر خداوند عالمیان کن؛ اوتتها نیرویی است که میتواند به تو و زندگی ات را کمک کند. کمی در روز با او خلوت کن و مسائلت را خیلی ارام با او درمیان بگذار.

فال متولدین مهر

تو از خاکم نخواهی برگرفتن / به جای اشک اگر گوهر ببارم
در سال جدید مخصوصا در بهار و تابستان ایدههای فوق العادهای به ذهنیت میآید و برای مدتی هم افکارت مشغول پیداکردن راهی برای رسیدن به آنهاست. زندگی جوانب زیادی دارد؛ کاری، تحصیلی، عاطفی و سعی کن در تمام زمینه ها با حواس جمعی وارد بشوی؛ وگرنه بدون فکر و تعقل هر کدامشان را شروع کنی، اخرش پشیمان می شوی، زندگی یعنی مسئله داشتن در هر موضوعی ؛ اگر مطالبی هست که تو را ناراحت میکند، به فکر حل کردن آنها باشی، باید حدوحدودت را به بعضی ها نشان بدهی تا هرکسی فکر نکند که می تواند به زندگیات وارد شود. در این تابستانی که میاید، خیلی بیشتر از گذشته باید مهربانی و از خودگذشتگی نشان بدهی. هر بارکه به کسی خوبی می کتی برای رضای خداوند انجام بده؛ خواهی دید که چقدر از روزت لذت می بری. مسائل و استرسی های فکری را با مثبت گرایی و گاهی حتی با حرف زدن با اطرافیانت میتوانی از بین ببری و این انرژی مثبت را به انها نیز انتقال بدهی؛ امتحان کن و ببین بعد از مدتی دیدی گسترده تر و ذهنی خلاق تر خواهی داشت. با کسی که مدتی است از او فاصله گرفته ای مکالمهای صمیمی خواهی داشت ولی منتظر نباشی که حتما او برای اشستی پیشقدم شود.

فال متولدین آبان

سری دارم چو حافظ مستلیکن / به لطف آن سری امیدوارم
رابطه ات با کسانی که دوستشان داری نزدیکتر و صمیمی ترمی شود و این خودش شکرگزاری لازم دارد. در رابطه هایت به عنوان یک شخصی متعهد شناخته شده ای؛ از این به بعد هم همینطور باش، در این ماه تغییرات جدی ای در زندگیات پیش میآید که باعث پیشرفتت هم می شود. دست ازتلاش و کوشش برندارتا به نتیجه اخر برسی. . خدا همیشه تو را راهنمایی و کمک کرده است و بعد از این هم چون انسان معتقدی : هستی، پشت وپناهت خواهد بود. فردی باذوق و سلیقه و اهل انجام فعالیتهای : هنری وخلاقانه هستی؛ بنابراین در هرزمینهای که فکر میکنی می توانی موفق شوی، | پسی دست به کارشو و فعالیتهای خودت را شروع کن. برای لباسها و دکوراسیون منزلت از لباسهایی با رنگهای شاد استفاده کن تا انرژی مثبت در اطرافت جاری شود. اگر برای موضوع های مالیات برنامه ریزی کرده ای، انتظار گرفتن نتیجه زود هنگام را نداشته باش؛ چون ممکن است تا رسیدن به نتیجه مدتی مجبور باشی سختیهایی را تحمل کنی، همیشه به خاطر اتفاقات پیش آمده در زندگی گله میکنی، خودت را مقصر میدانی و ناامید می شوی؛ اما یادت باشد همه ما به این دنیا آمدهایم تا از از همه چیز درس بگیریم و خود را به کمال برسانیم.

فال متولدین آذر

روز عیدست و من امروز درآن تدبیرم / که دهم حاصل ۳۰ روزه و ساغر گیرم
موقع صحبت کردن از کلمات خوب استفاده کن چون اثرگذاری مثبت کلماتت به حداکثر میزان ممکن میرسد و همان جوری که حرفهای دلت را بازیان نرم و آرام بخش بیان میکنی، همانطور هم بردل طرف مقابلت هم مینشیند. دیگر زمان کینهجویی تمام شده است و وقت آن رسیده که یک بار دیگر مسئله ای را که باعث این دشمنی شده را مورد بررسی قرار بدهی. به زودی انرژی زیادی وارد زندگیات می شود که میتوانی روابط و فعالیتهای اجتماعیات را گسترده ترکنی، علاوه بر اشنایی با افراد جدید، روابط قدیمی خود را هم میتوانی بار دیگر زنده کنی که این اتفاق چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی و کاری ات به تو کمک بسیاری خواهد کرد و موقعیتهای ارزشمندی را برایت فراهم میکند. هرگز تصمیمات ناگهانی نگیرو بی احتیاط وارد عمل نشو تا از کرده ات پشیمان نشسوی، برای انجام کارهای مهم همیشه با چند نفر تبادل نظر کن. آنهایی که مجردند و درپی پیداکردن نیمه دیگر خود هستند، باید جسورتر باشستد. فرصتها را از خودت دریغ نکن و در کارهای اجتماعی شرکت کن. مدتی است که فکرت خیلی درگیر مسائل مختلف است؛ بهتر است کمی آرام شوی و زمانی را به برنامه ریزی های جدید زندگی ات اختصاص دهی.

فال متولدین دی

دو سه روزست که دورم زمی و ساغر و جام / بس خجالت که پدید آمد از این تقصیرم
امسال بهتر است خودت را از موقعیتهایی که باعث استرسی و تنشت می شوند، دور نگهداری و به سلامتی ات بیشتر فکر کنی. در این ماه سعی کن به مناسبتی دوستان و همکارانت را که علایق مشترکی با آنها داری، دور هم جمع کنی و با یکدیگر در فضایی آرام به گفت و گو بپردازید. اگرحرفی هم در هر رابطهای با شخصی داری، برای گفتن نظراتت از واسطه استفاده نکن، اگر تولد نزدیکانت در این ماه است، خودت برنامه جشسنش بریز و کسانی را که می توانند فضای شادی را در این جشن ایجاد کنند، دعوت کن، آخرهفته ها هم چند ساعتی را برای خوشگذراندن در جمع بگذار از بحث های اضافی که شاید جو جشن یا مهمانی را برهم بزند، دوری کن. در ساعات کاری بیشتر دقت کن که حواست فقط به کارت باشد تا موفق شوی. از پشتگوش انداختن کارهای کوچک بپرهیز! چرا که همین کارهای کوچک به کارهای بزرگ وصل هستند و اگر کارهای کوچک را امروز انجام ندهی، نمیتوانسی وظایف بزرگترت را انجام بدهی. با اطرافیانت خوش اخلاق تر رفتار کن و مراقب باشی که جنجال به پا نکنی، خوشبختانه حامیان بسیاری در زندگی داری که باید قدرشان را بیشتر بدانی. هرگز خود را دستکم نگیر و فقط پروردگار را حاضر وناظر کارهاپت بدان.

فال متولدین بهمن

من به خلوت ننشینم پس از این وربه مثل / زاهد صومعه برپایی نهد زنجیرم
در رابطه با کسانی که با آنها پروژه های کاری مشترکی داری، باید تیزبین باشی و به جزئیات پروژه بیشتر توجه کنی، به نکات مهم و گفت و گوها توجه داشسته باش و سرحوصله به آنها فکر کن، هرماه به گزارش کارهایت نگاهی بینداز که ببینی پیشرفتی کردهای یا نه؟ فرد خلاقی هستی و از هنرهم سودی برده ای؛ تلاش و سعیات را بکن و نگران شکست خوردن نباش. از شکوتردیدها دورشو و فعلا بحثی در مورد آنها نیندازه با جذابیست و خوش بیانی اتمی توانی بر اطرافیانت تاثیرگذار باشسی، زمان خوبی برای دور هم جمع شدن خانواده است و روابط عاطفیات به طور خارق العادهای خوب خواهد شد. کمی گذشت از خودت نشان بده و احترام دیگران را داشته باشی، دیداری پیش میآید که می تواند فرصتهای جدیدی را برایت در زندگی پدیدآورد. خداوند راه های زیادی را برای موفقیت جلوی پایت گذاشته است که از اینجا به بعد همه چیز به خودت بستگی دارد. تازگی ها ذهنت سرشار ازایده های مختلف می شود. از این انرژی زیبا نهایت استفاده را ببر، اگر کاری به ذهنت رسید و می ترسی فراموشش کنی، بهتر است سریع آن را در کاغذی یادداشت کنی و سرفرمست به سراغش بروی .

فال متولدین اسفند

پند پیرانه دهد واعظ شهر ملیکن / من ندانم که دگرپندکسی بپذیرم
فعالیتهای گروهی را فراموش نکن چون علایقت را شکوفا میکنند. با پیاده روی میتوانی ذهنیت را از مسائل دور کنی؛ مخصوصا این گفتوگو با شخصی که تو را بسیار درک میکند، نتیجه بخش تر خواهد بود. راه های مختلف را امتحان کن تا ذهنت را به آرامش برسانی، زیاد دوست نداری در جمعی که هستی مرکز توجه دیگران قرار بگیری، اما همه میخواهند سردر بیاورند که داری چه کار میکنی. کاری نکن که باعث حسادت در دیگران شود، عبادت کردن را دوست داری و کارهایت را برای رضای خداوند انجام می دهی، تصمیمات جدی امسال بسیار مهم هستند. حتما با فرد یا افراد باتجربه ای با گفتوگو کن و عجله نداشته باش، کسی را دررابطه هایت واسطه قرارنده که پیچیدگی بیشتر ایجاد خواهد کرد. به هر کسی اجازه نده که هر وقت دلش خواست وارد زندگی ات بشود و در مسائل خصوصیات دخالت کند، تازگی خواب های عجیب و غریبی می بینی که برایت غیرمنتظره هستند؛ زیاد به آنها فکر نکن. شروع پروژهای تا آخر ماه می تواند آغاز شود و از این فرصت بهتر است نهایت استفاده را ببری، زندگی ات وارد مرحله تازهای می شود و منفعت های زیادی به دست میآوری، فقط مراقب باش به سادگی آنها را از دست ندھی؛ پس همین امروز کاری را که در ذهن داری، با فکر شروع کن.

منبع: پورتال رنگی، بازنویسی شده از مجله موفقیت

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
telegram

دیدگاه بگذارید

80 نظرات روشن "فال موفقیت نیمه اول خرداد ۹۶"

اطلاع از

این فالها رو خیلی از سایتها میذارن اما سایت تاروت رنگی خیلی منظم و ب موقه ب روز میشد اما ی چند وقتیه با تاخیر و طولانی مدت ب روز میشه….اگر مشکلی هست ان شالله زودتر رفع بشه ک مثل قبل ب موقه بشه….

سلام دوست عزیز. ازتون عذرخواهی می کنیم. حتما رعایت می کنیم.

یادم هست چند وقت پیش، یک سایتی فال رو به روز میگذاشت اما بعد از یکبار تاخیر، اعلام کرد که از طرف مجله ازشون خواستند که یا نگذارند و یا خیلی دیر بگذارند فالها رو. و این سایت خیلی صادقانه این موضوع رو مطرح کرد و دیگه فال موفقیت رو نگذاشت.
بنابراین از شما هم میخاهیم که اگر موضوعی هست به جای امروز و فردا کردن و وعده های نادرست! راه صداقت با مخاطبینتون رو در پیش بگیرید. چون اینجوری فقط به نارضایتی آنها اضافه میشه. مرسی از توجهتون

سلام دوست گرامی. ما برای اینکه حق مجله رو رعایت کرده باشیم، فالهارو بازنویسی می کنیم. ولی در شرایط فعلی که فرصت انجام این کار رو نداشتیم و به دلیل بخشهایی که قراره به سایت اضافه بشه، قرار دادن فال دیر شد. عذرخواهی می کنیم از شما.

سایتتون واقعا عالیه

خوب میشه اگه تمام نظرات و بذارید چ اونایی ک تعریفه چ اونای ک پیشنهاد و چ اونایی ک انتقاده من ب شخصه چندتا پیام پیشنهادی گذاشتم اما نمایش داده نشده…

دوست گرامی تمام نظرات تایید میشن مگر دلیل خاصی برای حذفشون وجود داشته باشه. و یا مثل برخی پیشنهادات صبر کنیم تا درمورد انجام اون موضوع به نتیجه برسیم و بعد تایید کنیم که فراموش نشه.

سلام خسته نباشید..اگه میشه بجای رونویسی ازفال موفقیت ازروی فال مجله عکس بگیرید بذارید.. باتشکر

ممنون از زحمات شما و اینکه به خوانندگان خود احترام میزارید.ابعد زندگی تان رنگی

سلام ممنون از اینکه فال رو میگذارید.
فقط لطفا ویرایش تایپی هم بفرمایید
و اینکه لطفا حتما شعر فال رو هم بگذارید چون خودش بسیار گویاست. سپاس

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

چشم حتما به زودی ویرایش رو انجام میدیم

امیدواریم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

درود و سپاس
من در نیمه دوم فروردین بدنیا امده ام ممنون بابت تبریک تولد-
عالی بود فقط اینکه از لحاظ نگارش یه مقدار ایراداتی در متن است.

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

کاملا حق با شماست. سعی میکنیم به زودی این ایرادات رو برطرف کنیم.

امیدواریم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

مررررسیییییی،😍

ممنون و خسته نباشید پورتال رنگی عزیز امیدوارم ک مثل همیشه موفق باشید…

مرسی دوست عزیز و همیشگی پورتال رنگی

بابت تاخیر از همه دوستان پوزش می طلبیم.

امیدواریم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

خیلی درست بود…..عالیییی….دستتون درد نکنه

سلام

باز هم مثل همیشه بسیار عالی و بسیار بجا و به موقع! خیلی ممنون!

خیلی عالیه

سلام

این بار هم تا دیدم اینقدر به موقع فال نیمه ماه رو گذاشتین گفتم باید حتما همون اول ازتون تشکر کنم که تا این اندازه به بازدیدکننده های سایتتون توجه می کنین که همون روز اول فال رو گذاشتین! این اصلا چیز کمی نیست چون همه مون هم دیدیم و هم می دونیم که بیشتر سایتا میذارن یکی دو روز بگذره بعد میذارن! هر چی تشکر کنیم کمه به خدا! گفتم ولی باز هم میگم و باید هم بگم که عالی هستین! عالی!

سلام
ممنون از سایت عالی تون.
لطفا فال آراد جوان و هم بگذارید.
فال هاش فوق العاده ست.
ممنون میشم.

با سلام و وقت بخیر به شما دوست عزیز پورتال رنگی

خواهش میکنم دوست عزیزم، حتما در آینده نزدیک به سایت اضافه خواهد شد.

امیدوارم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

موفق و سربند باشید.

سلام و خسته نباشید فال موفقیت خیلی واقعیت داره من همیشه میخونم واقعا ممنونم که این فال رو تو سایت خوبتون میزارین موفق باشید…

با سلام به شما دوست عزیز و همیشگی پورتال رنگی

از این که رضایت شمارو کسب کردیم، به خود میبالیم. خوشحالیم که همراهان عزیزی مثل شما داریم :)

امیدواریم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

موفق و سربلند باشید.

سلام از صبح کلی سر زدم به سایتتون چرا اخه فال نیمه اول اسفند رو نمیزارید مهربانان؟

با سلام و وقت بخیر به شما دوست عزیز و مهربان پورتال رنگی

در حال اتمام فال هستیم، به زودی در سایت قرار داده خواهد شد. از صبر و شکیبایی شما دوست عزیزم بسیار سپاس گزاریم.

امیدوارم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید :)

موفق و سربلند باشید.

سلام واقعا خسته نباشین من همیشه این فالو دنبال میکنم و همیشه برام درست درمیاد. ازتون خیلی ممنونم. لطفا نیمه اول اسفندر و هم قرار بدین

آترین
با سلام ممنون وخسته نباشید من واقعااااااااااااا به طالع بینی مجله خوبتون اعتقاد دارم

با سلام و وقت بخیر به شما دوست عزیز پورتال رنگی

در حال آماده سازی فال هستیم و به زودی در سایت قرار خواهیم داد.

امیدواریم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید :)

موفق و سربلند باشید.

ممنون. موفق و رنگی و پایدار باشید

خواهش میکنم دوست عزیز پورتال رنگی

امیدوارم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید :)

موفق و سربلند باشید.

سلام و خسته نباشید. بابت اون نظر قبلیم هم شوخی کردم. من یکی از کارهای روزمرم سر زدن به سایت خوب شماست چون میدونم همیشه دقیق و به موقع فالها گذاشته میشه واقعا این زحمات جای تشکر و قدردانی داره. مممممنون

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

افتخار ماست که دوستان عزیزی مثل شما داریم. خواهش میکنم و باید از شما تشکر کنم که افتخار میدید و به سایت ما سر میزنید.

امیدوارم به ما افتخار بدید و به ما همیشه سر بزنید :)

موفق و سربلند باشید

سلام
باز هم مثل همیشه بسیار عالی! هم کار شما و هم البته خود فال! خیلی ممنون!

سلام دوست عزیز و همیشگی پورتال رنگی

خواهش میکنم، خوشحالیم که رضایت شما رو تونستیم کسب کنیم.

موفق و سربلند باشید.

با سلام چرا موفقیت نیمه بهمن را اینطوری نشان دادید و نصف و نیمه هست

با سلام و وقت بخیر به شما دوست پورتال رنگی

وقتی مطالب رو داریم به مرور به صفحه وارد میکنیم، برای اینکه دوستان عزیزمون منتظر نباشن، فال هارو با توجه به ماه اون، وارد صفحه میکنیم تا فال برای دوستان دیده بشه و متوجه بشن که به زودی کل مطلب وارد صفحه میشه.

موفق و سربلند باشید

سلام و خسته نباشی خدمت شما که همیشه در حال تلاش هستید. ممنون که فال موفقیت نیمه ی دوم بهمن هم گذاشتید. البته فکر کنم به اسفند که برسه بهمن تموم شده 😂 بازم ممنون از تلاش و محبتتون

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

نه اونجوریا هم نیست، وقتی به مرور میذاریم، یعنی تموم شده و داریم به مرور داخل سایت قرار میدیم :)

موفق و سربلند باشید

راستش خیلی وقته میام این سایتو کلی فال میگیرم راجبه نیتم.. همیشه هم واسم خوب بوده ولی من بعد ۶ ماه هنوز به نیتم نرسیدم ..کلی هم دعا میکنم…امیدوارم درست شه واسم دعا کنید تووورووخداااا

باز هم سلام

اختیار دارید بزرگوار…باور کنین انقدر این همنوع دوستی و حس کمک کردن به دیگران که حال و روز بهتری داشته باشن ارزشمنده که نمیشه اونجور که باید قدردانی و تشکر کرد. از همه مهمتر اینکه اونایی که میان اینجا رو بهشون هیچ فشاری هم وارد نمی کنین و منتظرشون هم نمیگذارین. تنها کاری که از ما برمیاد اینه که از خدا بخوایم به اندازه نیتتون بهتون پاداش بده و خلاصه هر لحظه نتیجه کار خوبتون رو ببینین و احساس کنین!

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

همین که دوستی مثل شما داریم برای ما بزرگترین پاداش هستش. دوستان ارزشمند پورتال رنگی بزرگترین هدیه الهی به ماست. همتون رو دوست داریم و تمام تلاشمون رو برای خوشحالی شما خواهیم کرد.

از این که با نظراتتون به ما انرژی میدید بسیار سپاس گزاریم.

موفق و سربلند باشید.

امیدوارم که راست باشه…
ممنون از سایت خوبتون.

ممنون بابت فال هاتون واقعا حقیقت داره

خواهش میکنم دوست عزیز

انشاالله هر چی خیره براتون پیش بیاد :)

این فال هم به موقع گذاشته شده و این خیلی عالیه! خیلی ممنون!

خواهش میکنم دوست عزیز و یار همیشگی ما

از این که همیشه با نظراتتون به ما انرژی مثبت میدید بسیار سپاس گزاریم.

خیلی دوستون داریم و شادی شما باعث افتخار تمامی اعضای مجموعه پورتال و تاروت رنگی هستش.

موفق و سربلند باشید.

سلام بازم بخاطر این فال و اینکه به خوانندگان تون احترام میزارید و خیلی بموقع این فال میزارید از شما تشکر می کنم. پایدار و همیشگی باشید

با سلام به شما دوست عزیز پورتال رنگی
نظرات شما انرژی هر چه بیشتر برای ادامه کارهای ماست. بسیار سپاس گزاریم.
از این که از ما رضایت دارید، به خودمون افتخار می کنیم.
موفق و سربلند باشید.

Salam mishe fale mahane va movafaghito hamo roze avale mah jadid avaz konid.

با سلام و وقت بخیر به شما دوست عزیز

چشم، تمام سعی خودمون رو میکنیم تا هر چه سریعتر این بروزرسانی انجام بشه.

موفق و سربلند باشید.

سلام منتظر فال بهمن هستیم با تشکر

خیلی عالی…
ممنون👏💞

وووووییی مثل همیشششه عالللی و درست ……خیلی دقیقو درست بود مرررسی از شما  و سایت خوبتون امیدوارم همه دوستای پورتالی به همه خواسته هاشون برسن…. منم امسال کنکور دارم خیلی برام مهمه و خیلی دارم براش زحمت میکشم لطفا برام دعا کنید. به اون چیزی که میخام برسم  

موفق وخوشبخت باشی…..

با سلام به شما دوست و یار عزیز پورتال رنگی

نظرات شما دوستان باعث دلگرمی و انرژی برای انجام کارهای ماست.

ممنونیم که پورتال رنگی رو برای فال انتخاب کردید.

موفق و سربلند باشید :)

سلام. خیلی خوب بود؛ امیدوار شدم

با تشکر از زحمات شما

سلام دوست عزیز

خواهش میکنم، ممنونم که به ما سر میزنید :)

سلام به مدیر و دوستان گرامی امیدوارم که همه ی لحظاتتون سرشار از عشق و عاقبت بخیری باشه…
من و پسر خالم چند ساله که همو دوست داریم اما خانواده ی من راضی به ازدواجمون نیستن از همه شما عزیزان عاجزانه میخام که دعا کنید مشکلات سر راهمون حل شه و بزودی بهم برسیم…
متشکرم از دعاهای خیرتون و همچنین سایت خوبتون…
درپناه حق باشید…

با سلام و وقت بخیر به شما دوست و یار عزیز پورتال رنگی

از این که پورتال رنگی را برای ارسال نظر خودتون انتخاب کردید، بسیار سپاس گزاریم.

حتما دوست عزیز، تیم تاروت و پورتال رنگی، هر روز با خواندن تک تک نظرات خوانندگان سایت، برای رسیدن به آرزوها و عاقبت بخیری عزیزان دعا میکنند.

امیدوارم و دعا میکنم، خداوند متعال هر آنچه که به خیر شما و باعث شادی شما می شود را در قدمگاه زندگیتان قرار دهد.

موفق و سربلند باشید.

سلام تشکر فراوان

سلام دوست عزیز

خواهش میکنم.

مرسی که به ما سر میزنید :)

ممنون و خسته نباشید خیلی عااالی بود امیدوارم که واسمون اتفاقای خوب خوب بیفته. بازم تشکر از سایت خوبتون…

سلام دوست عزیز

سلامت باشید، خواهش میکنم.

از این که وبسایت مارو انتخاب کردید، ازتون سپاس گزاریم.

انشاالله برای همه دوستان و عزیزان پورتال رنگی همیشه اتفاقای خوب بیفته.

موفق و سربلند باشید :)

سلام

این بار هنوز فال رو نخونده گفتم بیام حتما همون اول..همون لحظه ای که دیدم فال نیمه دوم ماه رو گذاشتین تشکر کنم چون هم غیر منتظره بود این قدر زود و هم اینکه دیگه این بار بیشتر و بیشتر مشخص شده چقدر هم زحمت می کشین و هم لطف می کنین…هر چی تشکر کنم باز هم کمه!

با سلام به شما دوست و یار عزیز پورتال رنگی

از این که باعث جلب رضایت شما شدیم، بسیار خوشحالیم.

نظرات شما دوستان و عزیزان باعث دلگرمی و انرژی برای انجام هر چه بهتر کارهای سایت می باشد.

ما از شما ممنونیم که به ما افتخار میدید و به سایت ما سر میزنید.

موفق و سربلند باشید :)

سلام و خسته نباشی امید وارم که همیشه پایدار باشید و خیلی ممنون که این فال را تهیه می کنید

خیلی خیلی ممنون که باز هم خیلی خوب و کاملا به موقع گذاشتین! یه چیزایی خیلی خوبی توش بود خدا کنه بشه!

wpDiscuz