فال تاروت هفته – شنبه ۷ اسفند تا جمعه ۱۳ اسفند

فال تاروت هفته

فال تاروت هفته

فال تاروت هفته ؛ شنبه ۷ اسفند تا جمعه ۱۳ اسفند

متولدین فروردین

تاروت

شیطان

کلمات کلیدی: ماده گرایی (پول و رابطه فیزیکی)، دروغگویی، زمینی بودن، بردگی ، اسارت
نماد ستاره شناسی: جدی

کارت شیطان نماد روی تاریک انسان است، همه آنچه که شرم آور و ابتدایی است و از روبرو شدن با آن پرهیز میکنیم.
این کارت یاد آورنده، رابطه فیزیکی، غیرمنطقی بودن، وسواس و اعتیاد است. وقتی توسط ترس ها و خواسته هایمان اسیر هستیم، برایمان سخت است که روابط ناسالم ، رفتارهای معتادگونه و یا زیاده خواهی در طلب چیزهای مادی و عشق به قدرت را ترک کنیم.
پذیرش سایه وجودی مان، جریان یافتن نیروهای دیگری که این کارت نیز نشان میدهد را آسان تر میکند. باید درک کرد که مواجه شدن با تاریکی درونمان قطعا به آزاد شدن از زنجیرهایی که اسیرمان کرده اند کمک می کند و اگر به نفرت از خود و شرم اجازه غلبه را ندهیم، قوی تر شده و آزاد می شویم.
کیفیاتی که این کارت در تعبیر منفی نمایش می دهند،آرزوهای دور و دراز، سردی و بی احساسی، سو استفاده از قدرت در مسائل احساسی و همینطوردنیای مادی .


متولدین اردیبهشت

تاروت

ستاره

کلمات کلیدی: هماهنگی،فراوانی، سخاوت، فروتنی
نماد ستاره شناسی: دلو

ستاره که یکی از مثبت ترین کارت های تاروت است، امید و الهام را مژده می دهد. ستاره نماد ایمان به آینده است، به اینکه احساس میکنیم توسط نور مخفی در مسیر زندگی مان هدایت می شویم.
می توانیم احساس اعتماد کنیم که جهت را گم نمی کنیم ، انگیزه و قدرت درونی بدست بیاوریم و آرامش ذهنی را تجربه کنیم.
کارت ستاره آینده را حمایت می کند و قدرت های لازم برای افزایش آگاهی و رشد روحی و احساسی ما را فراهم می کند.
احساس، حفاظت، وعده و الهام بخش و لذت ما را تشویق می کند تا مهارت هایمان را پیشرفت دهیم تا به ایده ال هایمان برسیم.
در تعبیری که وضعیت دیگر کارت های منفی باشد، این کارت تنها می تواند به معنای ایجاد موانعی در مسیرمان مثل بدبینی، عدم واقع بینی، ناتوانی در پذیرش کمک که ممکن است به شکست منجر شود باشد.


متولدین خرداد

تاروت

زاهد

کلمات کلیدی: بیداری، روشنگری، روشنایی بخشیدن ، کلید حل مشکل، بحران و انزوا
نماد ستاره شناسی: سنبله

کارت زاهد، مدیتیشن، انعکاس و تنهایی را به تصویر می کشد. علاوه بر اینکه کارتی است که بر سن بالا دلالت میکند، نشاندهنده بدست آوردن نور خرد، نفوذ به ناخودآگاه و بررسی رویاهاست.
در این کارت تاکید بر صلح و صبر که از طریق آن بلوغ بدست می آید دیده می شود و به شدت به دنبال ایجاد ارتباط با خود برتر و روحانی است.
زاهد همچنین نمایانگر رهبر روحانی و حرفه ای را نشان میدهد که هدف، وجدان و خرد را هدایت می کند.
زاهد بعنوان فردی رشد یافته نشانگر مطالعه طولانی در برگزیدن راهی که باید انتخاب شود، ارزیابی مجدد دست آوردها و اهداف و وقت گذاشتن برای ارائه بازخورد وبرنامه ریزی است.
در تعبیر منفی این کارت به معنای انزوای افراطی، کمبود ارتباطات ، کم تحملی، بحران و تردید است.


متولدین تیر

تاروت

عشاق:

کلمات کلیدی: انتخاب، تصمیم، عشق، ارتباطات،الهامات درونی (ایده هایی از عالم بالا)
نماد ستاره شناسی: جوزا

کارت عشاق نه تنها نمایانگر تصمیمات مهم زندگی ، بلکه نشان دهنده عشاق، زوج ها، شراکت هایی مانند شراکت های کاری، ارتباطات خواهر و برادری و دوستانه می باشد.
فرشته میان زن و مرد که در کارت به تصویر کشیده شده است، نشان دهنده نبرد در تصمیم گیری بین پیروی از قلب، وسوسه یا تعهد است.
این کارت بیان کننده انتخاب هایی است که باید برای رسیدن به آگاهیهای برتر انجام شوند. انتخاب ها بازتابی از ارزش های درونی، بلاتکلیفی، تردید و ترس هایمان در گرفتن تصمیمات غلط هستند. این مسئله نه تنها در مورد روابط بین عشاق است بلکه میتواند در مورد هر رابطه ای که در آن افراد به سوی هم کشیده می شوند و حتی برخوردهای تصادفی باشد.


متولدین مرداد

تاروت

نادان

کلمات کلیدی: آغوش باز برای همه ممکن ها، سفر، جستجو (در تحقق یک رویا یا ….)
نماد ستاره شناسی: اورانوس

کارت نادان، شماره ندارد و معمولا در ابتدای کارت های تاروت کبیر قرار می گیرد اما می تواند هم در آغاز و هم در پایان باشد زیرا تصویر تجربه ما از ابتدا تا انتهای زندگی مان را نشان می دهد.
نادان نمایشگر توانایی ها و پتانسیل های یک فرد است. نادان که در جستجوی دانش درونی است، جسور و شجاع، به ظاهر مشتاق همه امکانات جدید، و در عین حال، بی خبر از خطرات مسیر است.
این کارت ماجراجویی خالص است، انگیزه های غیرمنطقی، حماقت و داوری ضعیف برخی از تعابیر منفی این کارت هستند.
در پایان این سفر، نادان درس های زندگی را آموخته است و جایگاه خود در جهان را می داند و دارای خودی، یکپارچه و هماهنگ است.


تاروت

ملکه:

کلمات کلیدی: ایده ها، انگیزه های خلاقانه، عقل
نماد ستاره شناسی: زهره

ملکه نمایانگر زن زندگی، یک زن ایده ال و نماد مادر است. او الهه مادری است که بخشی از طبیعت، زایش، رابطه فیزیکی و نیروهای تولید کننده است. بعنوان مادر حیات بخش با زمین ، ریتم های طبیعت و دریافت های حسی مرتبط است .
در زمینه مثبت و بعنوان کارت خوشبختی، به ما میگوید که اگر آرام و علاقه مند و همزمان صبور باشیم می توانیم هرکاری را به نیتجه برسانیم. ما باید بتوانیم تا وقتی که زمان انجام کار درست می رسد صبر کنیم تا بتوانیم حاصل را درو کنیم. در نتیجه کار سخت به پاداش میرسد و روابط بین آدمها رضایت بخش می شود .
در تعبیر منفی، ملکه نمایانگر غرور، خلاقیت رشد نیافته، رکود و بی علاقگی است.


متولدین مهر

تاروت

جهان

کلمات کلیدی: هدف، واقع بینی، گسترش، سفر دور دنیا، تکمیل کردن
نماد ستاره شناسی: زحل

کارت جهان که بعنوان کارت اصلی نماد خوشبختی در تاروت کبیر است نماد همه کارهایی است که میتوانیم در زندگیمان به پایان رسانیم ، نماد کمال، زیبایی، موفقیت و وجهه اجتماعی.
جایی که چیزها شروع می شود و به پایان می رسد. شادی و احساس تمامیت عناصر کلیدی احساس سلامتی فیزیکی، احساسی و کلا خوب بودن هستند.
کارت جهان که مژده تکمیل شدن امور و به هدف رسیدن را به فرد می دهد، باعث می شود تا بدانیم که اکنون که در پایان یک مرحله هستیم خود را برای آغاز ماجرایی جدید آماده کنیم. ما در گذشته اماده شده ایم وهمچنان در حال کسب آمادگی برای رسیدن به ادراکی بالاتر از طریق مشغولیت ها و خدمات جدیدی که از ما درخواست می شوند هستیم.
در چهره منفی، این کارت به معنای مانعی بزرگ و اساسی در مسیرمان هست، یا در مورد پسرفت ها ، به پایان نرسیدن کارهایی که به خوبی به آنها رسیدگی نکردیم و کمبود تعهد هشدارمی دهد.


متولدین آبان

تاروت

برج

کلمات کلیدی: تغییرات سریع، غرور، خانه و ساختمان، رهایی
نماد ستاره شناسی: مریخ

کارت برج اول و بالاتر از هرچیز، می خواهد بیان کند که ساختارهای فیزیکی و احساسی که ما می سازیم همیشگی و پایدار نیستند بلکه می توانند ناگهان خراب شوند، در نتیجه آغازگر تغییراتی هستند که ما تلاش میکنیم تا ندیده بگیریم.
تغییر ناگهانی که توسط برج های در حال فروریختن دیده می شوند به ما یادآوری می کنند که عقاید و باورهای زاید که به غده بزرگی تبدیل شده اند را رها کنیم ، از دست وهم، رابطه ناسالم یا روش کهنه زندگی که درگیرش هستیم خلاص شویم.
تغییر ناگهانی مرا را با ناشناخته ها روبرو می کند، ما را آزاد می کند تا بجای سکون به جلو حرکت کنیم، ما را از قراردادهای اجتماعی رها می کند و راه زندگی مان را روشن می کند تا به مرحله جدیدی از درک هدف زندگی مان برسیم.
نپذیرفتن این تغییر می تواند وجهه منفی که این کارت بیان می کند را بوجود آورد، محکوم شدن توسط اعمالمان یا راکد ماندن بخاطر غرور و ناتوانی در تغییر.


متولدین آذر

تاروت

چرخ زندگی

کلمات کلیدی: تغییر ناگهانی، فرصت خوب، دستیابی به هدف و مسیر شخصی
نماد ستاره شناسی: مشتری

چرخ زندگی نمایانگر چرخه مداوم زندگی ، بدست آوردن ها و از دست دادن ها ، بالا و پایین ها، شانس های غیر منتظره، پیشرفت ها و عقب نشینی ، پیروزی ها و شکست ها و در کل دوچهره بودن چیزهاست.
علاوه بر نشان دادن موفقیت یا توالی حوادث خوب ، نیروهای این چرخ می توانند پیام آور غیرقابل محاسبه بودن وضعیت ، شانس، رویداد غیرمنتظره، تغییر سریع ، سرنوشتی که مشکلات را پایان می بخشد ، فرصت های خوب و کمک به رشد و پیشرفت باشند.
این کارت که در مرکز تصویر آن انسان دیده نمیشود ، به معنای کشفیات ما از روندها و چرخه های زندگی، کشف هدف زندگی، درک بی دوامی و چیزها و در جریان بودن آنها است.
در جایگاه منفی، آمدن این کارت می تواند به معنی شکست، بدشانسی، قمار زیادی و چرخش وضعیت به سوی بدتر شدن باشد.


متولدین دی

تاروت

داوری

کلمات کلیدی: داوری، رستاخیز، شفا، موسیقی، اخبار خوب، الهام
نماد ستاره شناسی: پلوتون

کارت داوری نمایانگر روز داوری یا آگاهی از وقوع یک مراسم اختتامیه است. زمانی که یک چرخه به پایان خود می رسد، نیاز داریم تا برای چرخه جدیدی از رشد آماده شویم- آینده منتظر ماست.
اکنون زمانیست که تلاش های گذشته به ثمر بنشیند، زمانی که میتوانیم پاداش ها را درو کنیم، زمانی که متوجه می شویم که به مسیر جدیدی کشیده می شویم و از دعوت خود به این مسیر آگاهی پیدا می کنیم.
در معنای مثبت کارت داوری به ما یادآور می سازد که از طریق صداقت و تفکر صحیح میتوانیم اشتباهات گذشته خود را تصحیح کنیم. در نتیجه احتیاج داریم که خود را ببخشیم که ارزشمند بودن و کمال را احساس کنیم.
در معنای منفی، کارت داوری تصویرگر بی تصمیمی، ترس از رها کردن، ندامت، پشیمانی، عدم تعادل و اسارت است.


متولدین بهمن

تاروت

خورشید

کلمات کلیدی: لذت، دوستی، اتحاد، ثبات، پیوند برادری
نماد ستاره شناسی: خورشید

خورشید می تواند نماد نیروی پدرانه و مردانه، پدر کیهانی و عشق برادرانه باشد. خورشید که نماد منبع زندگی، نور و گرماست ، تاریکی را از بین می برد تا مسیرمان را به خوبی ببینیم و به ما روشنی درونی می بخشد.
در نتیجه می توانیم حقیقت را ببینیم و تاثیر و نتیجه آن را درک کنیم. خورشید نمایانگر انرژی فیزیکی، سلامتی، مردانگی، فرصت، سخاوت و اعتماد بنفس، موفقیت، ازدواج ، فرزندان و ثروت مادی هست.
این عناصر به ما این اعتماد بنفس را می دهد که می توانیم در تمام تلاش هایمان موفق شویم ، چه در حیطه روحانی، مادی و یا احساسی باشد.
ما باید از کیفیات منفی نیز آگاه باشیم، کیفیات از جمله خشونت و گستاخی، تکبر، غرور و دورویی که می تواند موجب شکست یا بلاتکلیفی شود.


متولدین اسفند

تاروت

کیمیاگر

کلمات کلیدی: پذیرش، انفعال، توانایی، دانش، رمز و راز
نماد ستاره شناسی: ماه

کیمیاگر مرموز، به دقت از اسرار و حکمت پنهان خود مراقبت می کند. این کارت، نمایانگر ضمیر ناخودآگاه ، توجه به نیروهای درونی، نیروهای ارواح و درک حقایق برتر از طریق خواب ها و دریافت ناگهانی است.
او بر ارتباط با خودِ درونی مان از طریق واکنش نشان دادن و مراقبه تاکید می کند و میگوید به احساسات خود اعتماد کنیم و اجازه دهیم رویاها و ادراکات پنهانمان ما را هدایت کنند.

ترجمه اختصاصی پورتال رنگی

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
etemadlaw

23 نظر

  1. پورتال رنگی

   با سلام و وقت بخیر به شما دوست عزیز پورتال رنگی

   بعضی مواقع، اگر طالع ادامه هفته پیش باشه این اتفاق میافته.

   امیدوارم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

   موفق و سربلند باشید.

   پاسخ
 1. پرستو

  فال تاروت درست ترین فالیه که تا بحال گرفتم،خدایش حرف نداره،واقعا درسته،با نظر نسیم خانوم هم کاملا موافقم….ممنون از تاروت رنگی

  پاسخ
 2. نازی

  سلام خسته نباشید خودتون هم به فالا تون اعتقاد دارین ؟بیشتر وقتا واااقعا درست در میاد ادم فکر میکنه یکی فکرشو میخونه …. واقعا ترسناکه

  پاسخ
 3. سولماز

  سلام

  خیلی ممنون.با اینکه هنوز متوجه نشدم بین دو جنبه ای که تو هر فال تاروتی هست کدومش مطرحه باز باعث نمیشه تشکر نکنم چون گویا برای دیگران مفید و کارساز بوده.

  پاسخ
 4. نسیم

  میگم چطور فال تاروت اینجوری درست از آب درمیاد.من هر بار میگیرم راسته؟ بنظر من خدا با هر وسیله ای با بنده هاش حرف میزنه، گاهی از خدا مشورت و راهنمایی میخام، بعد فال تاروت میگیرم و واقعا جوابمم دریافت میکنم

  پاسخ
  1. پورتال رنگی

   با سلام و وقت بخیر به شما دوست و یار عزیز پورتال رنگی

   از این که با کارهامون موجب رضایت شما رو فراهم کردیم، بسیار خوشحالیم.

   از این که با نظراتتون، به ما انرژی میدید، بسیار سپاس گزاریم.

   موفق و سربلند باشید.

   پاسخ
 5. سیما

  سلام. ممنون ازسایت خوبتون
  منم همیشه سر میزنم اینجا…
  حاضرم صد تا فال بگیرم ولی نرم تو تلگرام…
  بعدشم فال تاروت ها که میگیرم همیشه درسته.
  مجدد ممنونم

  پاسخ
 6. مهراد(مجتبی)

  سلام بچه‌ها
  من تو فالها با دقت تحلیل و بررسی کردم هیچکدوم از فالها مثل فال تاروت دقیق و نزدیک به واقعیت نیست .
  االبته استخاره که جای خود و تعبیرخود را دارد.
  وقت بخیر

  پاسخ
 7. سولماز

  سلام

  چه به موقع! خیلی ممنون! این به موقع بودنها و پاسخگوییها که اون هم به موقعس خیلی خیلی خوبه! باز هم خیلی ممنون!

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.