فال تاروت هفته – شنبه ۲ اردیبهشت تا جمعه ۸ اردیبهشت

فال تاروت هفته

فال تاروت هفته

فال تاروت هفته ؛ شنبه ۲ اردیبهشت تا جمعه ۸ اردیبهشت

متولدین فروردین

تاروت

جهان

کلمات کلیدی: هدف، واقع بینی، گسترش، سفر دور دنیا، تکمیل کردن
نماد ستاره شناسی: زحل

کارت جهان که بعنوان کارت اصلی نماد خوشبختی در تاروت کبیر است نماد همه کارهایی است که میتوانیم در زندگیمان به پایان رسانیم ، نماد کمال، زیبایی، موفقیت و وجهه اجتماعی.
جایی که چیزها شروع می شود و به پایان می رسد. شادی و احساس تمامیت عناصر کلیدی احساس سلامتی فیزیکی، احساسی و کلا خوب بودن هستند.
کارت جهان که مژده تکمیل شدن امور و به هدف رسیدن را به فرد می دهد، باعث می شود تا بدانیم که اکنون که در پایان یک مرحله هستیم خود را برای آغاز ماجرایی جدید آماده کنیم. ما در گذشته اماده شده ایم وهمچنان در حال کسب آمادگی برای رسیدن به ادراکی بالاتر از طریق مشغولیت ها و خدمات جدیدی که از ما درخواست می شوند هستیم.
در چهره منفی، این کارت به معنای مانعی بزرگ و اساسی در مسیرمان هست، یا در مورد پسرفت ها ، به پایان نرسیدن کارهایی که به خوبی به آنها رسیدگی نکردیم و کمبود تعهد هشدارمی دهد.


متولدین اردیبهشت

تاروت

ماه

کلمات کلیدی: تخیل، رویاها، احساسات، رقابت ( سگ های موجود در تصویر)، خیال پروری
نماد ستاره شناسی: حوت

ماه در تمام حالاتش، نمایانگر دنیای رویاها، خیالات و ناخودآگاه است. از آنجا که به طور سنتی سمبل زنانگی است شامل مادر، مادر بزرگ، حس زنانگی و چرخه های آن است.
کارت ماه درعین نمایانگر بودن دمدمی بودن و عدم وضح در تشخیص چیزها، روی دیگر سکه که الهامات، کمبود شجاعت، جذابیت ، گمراه کنندگی، فریبندگی و پذیرایی می باشد را نیز نشان می دهد.
در معنای تغییر خلق و خو و بی ثباتی، ما را وادار می سازد تا به رویاهایمان دقت کنیم ، با ناخودآگاه مواجه شویم و با آنچه به سطح می آید مبارزه کنیم تا به سطح بالاتری از آگاهی برسیم. توانایی در بکارگیری تخیلات و استعدادهای خلاق در جهت مثبت یک هدیه جانبی است.
کیفیات منفی مانند ابهام، سردرگمی، ترس پنهان و فریب می تواند موجب شکست شود.


متولدین خرداد

تاروت

عشاق:

کلمات کلیدی: انتخاب، تصمیم، عشق، ارتباطات،الهامات درونی (ایده هایی از عالم بالا)
نماد ستاره شناسی: جوزا

کارت عشاق نه تنها نمایانگر تصمیمات مهم زندگی ، بلکه نشان دهنده عشاق، زوج ها، شراکت هایی مانند شراکت های کاری، ارتباطات خواهر و برادری و دوستانه می باشد.
فرشته میان زن و مرد که در کارت به تصویر کشیده شده است، نشان دهنده نبرد در تصمیم گیری بین پیروی از قلب، وسوسه یا تعهد است.
این کارت بیان کننده انتخاب هایی است که باید برای رسیدن به آگاهیهای برتر انجام شوند. انتخاب ها بازتابی از ارزش های درونی، بلاتکلیفی، تردید و ترس هایمان در گرفتن تصمیمات غلط هستند. این مسئله نه تنها در مورد روابط بین عشاق است بلکه میتواند در مورد هر رابطه ای که در آن افراد به سوی هم کشیده می شوند و حتی برخوردهای تصادفی باشد.


متولدین تیر

تاروت

ارابه

کلمات کلیدی: پیروزی، موفقیت (مادی)، تسلط، تحصیلات، تکمیل امور
نماد ستاره شناسی: سرطان

ارابه شور و شوق، رقابت و پیروزی را به تصویر می کشد. موفقیت و پیروزی از طریق بکارگیری تمام نیروهای فیزیکی، روحی و ذهنیِ در دسترس فرد، بدست می آید.
ارابه بخش مثبت ایگو را به تصویر می کشد. بخشی که قدرتمند و دارای کنترل درونی است و میتواند احساسات متضاد را متعادل کند، بر مشکلات غلبه کند، به تلاش ادامه دهد و اهداف مورد نظر را حمایت کند. در نتیجه منجر به تغییر و رشد درونی می شود.
روش مستکبرانه، بی مبالاتی و جاه طلبی افراطی روی منفی این معادله می تواند باشد.


متولدین مرداد

تاروت

پاپ:

کلمات کلیدی: تعلیم و تربیت، مدرسه، برکت، مراسم و تشریفات، ازدواج، عمل کردن
نماد ستاره شناسی: ثور

پاپ بعنوان یک کشیش یا راهب نمایانگر ارزش های سنتی و پیشرفت اخلاقی است. او معلم یا مشاوری داناست که گروه ها یا اجتماعاتی را که در مسیر خود در جستجوی حقیقت یا معنی هستند هدایت می کند. چهره او در نقشی مذهبی در لباسهای تشریفاتی یادآور اسرار پنهان، قانون الهی و بینش خدایی است.
اگرچه مرتبط با کلیسا است اما بغیر از مذهب سازماندهی شده می تواند بطور کلی با گروه هایی مثل مدارس، تیم ها و شرکت ها و کلا هر گروهی با قانون و وظایف مشخص مرتبط باشد.
پاپ نمایانگر قانون، روندها، ساختارها و تشریفات است که ایجاد هماهنگی درون گروه ها میکند تا در مسیر هدف خود باقی بمانند و هویت ودر نهایت پیشرفت برسند.
در چهره منفی، نماد تعصب ، غیرقابل انعطاف پذیر بودن، تطابق بیش از حد و پیروی بی از حد از رسوم است.


متولدین شهریور

تاروت

به دار آویخته

کلمات کلیدی: پذیرش، تامل، هوشیاری، آرامش، قربانی
نماد ستاره شناسی: نپتون

این کارت، نگران کننده و مرموز است زیرا نشان دهنده گردش وقایع در موقعیت های زندگی ماست؛ همه تناقضاتی که در خودمان و بطور کل در زندگی مشاهده می کنیم.
گرچه مرد آویخته محدود و درمانده به نظر می رسد اما آرام و راحت نیز هست. که در این حالت به این معناست که سکوت ذهن منطقی محاسبه گر، پذیرفته شدن وضعیت جدید، دیدگاه خاص ، تامل و آرامش هست.
او که در تفکر عمیقی به سر میبرد بنظر میرسد به آگاهی بالاتری دست یافته است. با رفتن و رها کردن، با وجودی دردی که دارد، می توان بر محدودیت ها غلبه کرد ، آنچه را که فرد در جستجوی آن است پیدا کند و در نهایت آزاد و متکی به خود شود .
در تعبیر منفی به معنای ایجاد اختلال، انفعال، بیهوده قربانی شدن و بی علاقگی است.


متولدین مهر

تاروت

شیطان

کلمات کلیدی: ماده گرایی (پول و رابطه فیزیکی)، دروغگویی، زمینی بودن، بردگی ، اسارت
نماد ستاره شناسی: جدی

کارت شیطان نماد روی تاریک انسان است، همه آنچه که شرم آور و ابتدایی است و از روبرو شدن با آن پرهیز میکنیم.
این کارت یاد آورنده، رابطه فیزیکی، غیرمنطقی بودن، وسواس و اعتیاد است. وقتی توسط ترس ها و خواسته هایمان اسیر هستیم، برایمان سخت است که روابط ناسالم ، رفتارهای معتادگونه و یا زیاده خواهی در طلب چیزهای مادی و عشق به قدرت را ترک کنیم.
پذیرش سایه وجودی مان، جریان یافتن نیروهای دیگری که این کارت نیز نشان میدهد را آسان تر میکند. باید درک کرد که مواجه شدن با تاریکی درونمان قطعا به آزاد شدن از زنجیرهایی که اسیرمان کرده اند کمک می کند و اگر به نفرت از خود و شرم اجازه غلبه را ندهیم، قوی تر شده و آزاد می شویم.
کیفیاتی که این کارت در تعبیر منفی نمایش می دهند،آرزوهای دور و دراز، سردی و بی احساسی، سو استفاده از قدرت در مسائل احساسی و همینطوردنیای مادی .


متولدین آبان

تاروت

ستاره

کلمات کلیدی: هماهنگی،فراوانی، سخاوت، فروتنی
نماد ستاره شناسی: دلو

ستاره که یکی از مثبت ترین کارت های تاروت است، امید و الهام را مژده می دهد. ستاره نماد ایمان به آینده است، به اینکه احساس میکنیم توسط نور مخفی در مسیر زندگی مان هدایت می شویم.
می توانیم احساس اعتماد کنیم که جهت را گم نمی کنیم ، انگیزه و قدرت درونی بدست بیاوریم و آرامش ذهنی را تجربه کنیم.
کارت ستاره آینده را حمایت می کند و قدرت های لازم برای افزایش آگاهی و رشد روحی و احساسی ما را فراهم می کند.
احساس، حفاظت، وعده و الهام بخش و لذت ما را تشویق می کند تا مهارت هایمان را پیشرفت دهیم تا به ایده ال هایمان برسیم.
در تعبیری که وضعیت دیگر کارت های منفی باشد، این کارت تنها می تواند به معنای ایجاد موانعی در مسیرمان مثل بدبینی، عدم واقع بینی، ناتوانی در پذیرش کمک که ممکن است به شکست منجر شود باشد.


متولدین آذر

تاروت

ملکه:

کلمات کلیدی: ایده ها، انگیزه های خلاقانه، عقل
نماد ستاره شناسی: زهره

ملکه نمایانگر زن زندگی، یک زن ایده ال و نماد مادر است. او الهه مادری است که بخشی از طبیعت، زایش، رابطه فیزیکی و نیروهای تولید کننده است. بعنوان مادر حیات بخش با زمین ، ریتم های طبیعت و دریافت های حسی مرتبط است .
در زمینه مثبت و بعنوان کارت خوشبختی، به ما میگوید که اگر آرام و علاقه مند و همزمان صبور باشیم می توانیم هرکاری را به نیتجه برسانیم. ما باید بتوانیم تا وقتی که زمان انجام کار درست می رسد صبر کنیم تا بتوانیم حاصل را درو کنیم. در نتیجه کار سخت به پاداش میرسد و روابط بین آدمها رضایت بخش می شود .
در تعبیر منفی، ملکه نمایانگر غرور، خلاقیت رشد نیافته، رکود و بی علاقگی است.


متولدین دی

تاروت

عدالت

کلمات کلیدی: تعادل، قوانین، جدایی، کارما
نماد ستاره شناسی: میزان

بر این اساس که زندگی در نهایت منصفانه و عادلانه است، این کارت اعتدال، هماهنگی و انصاف را در زندگی نشان می دهد. این کارت نماینده تصمیماتی است که میگیریم و یادآوری میکند که تصمیمات را براساس برنامه ریزی، بازخوردها، عقلانیت وسنجش بر مبنای ترازوی عدالت بنا نهیم.
در ارتباطات عاشقانه به معنای، این کارت به معنای صداقت، احترام و وفاداری است. در زندگی حرفه ای نشانگر ارزش های اساسی مانند حرفه ای بودن، احترام به تلاش های انجام شده و فرآیندهای شکل گرفته و پایبندی به سیستم های آماری می باشد.
در حالت منفی به معنای عدم تعادل، سردی و رفتارهای مخرب روابط است.


متولدین بهمن

تاروت

اعتدال

کلمات کلیدی: کمک رسانی، شفا، تمرکز، میانه روی
نماد ستاره شناسی: قوس

فرشته میان زمین و بهشت که از عناصر مختلف ماده ای هماهنگ بوجود می آورد ، تجسمی از پلی میان قطب های مختلف مقل زمین و بهشت، نیروی مردانه و نیروی زنانه یا شروع و پایان بوجود می آورد.
ترکیب مواد مختلف مثل ترکیب نیروهای مختلف است که همکاری جدید، هماهنگی، تعادل هماهنگ، جستجوی میانه روی، شفا یافتن و بازسازی را بوجود می آورد .
کارت اعتدال بیان می کند که میانه روی برای تنظیم احساسات ، برقراری روابط هماهنگ و سالم و ایجاد صبر و همکاری در گروه ها لازم است.
در وجه منفی، این کارت بیانگر بی تصمیمی، بی ثباتی، زیاده روی و وسواس و کمبود کنترل است.


متولدین اسفند

تاروت

داوری

کلمات کلیدی: داوری، رستاخیز، شفا، موسیقی، اخبار خوب، الهام
نماد ستاره شناسی: پلوتون

کارت داوری نمایانگر روز داوری یا آگاهی از وقوع یک مراسم اختتامیه است. زمانی که یک چرخه به پایان خود می رسد، نیاز داریم تا برای چرخه جدیدی از رشد آماده شویم- آینده منتظر ماست.
اکنون زمانیست که تلاش های گذشته به ثمر بنشیند، زمانی که میتوانیم پاداش ها را درو کنیم، زمانی که متوجه می شویم که به مسیر جدیدی کشیده می شویم و از دعوت خود به این مسیر آگاهی پیدا می کنیم.
در معنای مثبت کارت داوری به ما یادآور می سازد که از طریق صداقت و تفکر صحیح میتوانیم اشتباهات گذشته خود را تصحیح کنیم. در نتیجه احتیاج داریم که خود را ببخشیم که ارزشمند بودن و کمال را احساس کنیم.
در معنای منفی، کارت داوری تصویرگر بی تصمیمی، ترس از رها کردن، ندامت، پشیمانی، عدم تعادل و اسارت است.

ترجمه اختصاصی پورتال رنگی

اگه دوست داشتین این مطلبو واسه دوستاتونم بفرستید - زندگی رنگی با پورتال رنگی :)
telegram

دیدگاه بگذارید

34 نظرات روشن "فال تاروت هفته – شنبه ۲ اردیبهشت تا جمعه ۸ اردیبهشت"

اطلاع از

سلام

خیلی ممنون که فال تاروت هفته رو هم به موقع قرار دادین! واقعا لطف کدین. دستتون درد نکنه! اون فال پی ام سی هم دیروز خیلی خوب و به موقع بود! خیلی ممنون!

سلام دوست عزیز پورتال رنگی
نظر لطف شماست. خیلی خیلی ممنون. مرسی که همراه همیشگی ما هستید.

امیدواریم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

سلام

چه خوب که این فال قرار داده شد. خیلی ممنون. راستی عنوانش تو صفحه اصلی با اینی که تو این صفحه دیده میشه یکی نیست. البته نه اینکه باهاش مشکل داشته باشم فقط چون می دونم براتون مهمه گفتم وگرنه همچنان صد درصد راضی و خشنود از لطف و محبت همیشگی شما نسبت به مخاطبانتون!

با سلام به دوست عزیز و مهربون پورتال رنگی

خیلی ممنون سولماز جان، عنوان فال به روز شد. در از دقت نظر شما بسیار سپاس گزاریم.

امیدواریم روزهای رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

سلام. باتشکر از زحمات شما . این هفته فالتون به روز نشده؟

با سلام و وقت بخیر به شما دوست عزیز پورتال رنگی

فال به روز شد.

سلام
باز هم عالی و به موقع! تازه دارم به تاروت علاقمند میشم هر چند البته تمایز میان مثبت و منفیش برام هنوز سخته ولی در کل چیز جالبیه! خیلی ممنون!

سلام دوست عزیز و مهربون پورتال رنگی

ببخشید باید دیروز قرار میگرفت ولی امروز آخر سر آماده شد.

مرسی که هستید و بهمون همیشه انرژی میدید.

امیدواریم که زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

سلام
خیلی ممنون که این فال رو هم کاملا به موقع گذاشتین! دیگه این به موقع و بجا گذاشتنها برامون غیرمنتظره نیست چون کاملا مشخصه به بازدیدکنندگانتون بسیار اهمیت میدین. کاش م یتونستیم جبران کنیم این همه لطف و محبت رو که واقعا مشخصه بی شائبه ست…

سلام دوست عزیز پورتال رنگی

خواهش می کنم دوست عزیزم، انجام وظیفه کردیم :)

خوشحالیم که تونستیم رضایت شما رو کسب کنیم.

امیدواریم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

سلام
این هم واقعا خیلی خیلی غیرمنتظره بود که این قدر زود گذاشته بشه! باید خیلی خیلی تشکر کرد چون مشخصه خیلی خیلی دارین زحمت می کشین!

سلام فال اسفند تکراریه

با سلام و وقت بخیر به شما دوست عزیز پورتال رنگی

بعضی مواقع، اگر طالع ادامه هفته پیش باشه این اتفاق میافته.

امیدوارم زندگی رنگی با پورتال رنگی داشته باشید.

موفق و سربلند باشید.

سلام
من به فال اعتقاد دارم .
تا حدی درست مکیه

سلام منم فال تاروت رو دوست دارم اما نمیدونم چرا فقط منفی هاش تعبیر میشه

فال تاروت خوب است فقط منفی هاش موافقم

فال تاروت درست ترین فالیه که تا بحال گرفتم،خدایش حرف نداره،واقعا درسته،با نظر نسیم خانوم هم کاملا موافقم….ممنون از تاروت رنگی

سلام خوب هستید، عالی هستش

واقعا عالیه

سلام خسته نباشید خودتون هم به فالا تون اعتقاد دارین ؟بیشتر وقتا واااقعا درست در میاد ادم فکر میکنه یکی فکرشو میخونه …. واقعا ترسناکه

سلام

خیلی ممنون.با اینکه هنوز متوجه نشدم بین دو جنبه ای که تو هر فال تاروتی هست کدومش مطرحه باز باعث نمیشه تشکر نکنم چون گویا برای دیگران مفید و کارساز بوده.

میگم چطور فال تاروت اینجوری درست از آب درمیاد.من هر بار میگیرم راسته؟ بنظر من خدا با هر وسیله ای با بنده هاش حرف میزنه، گاهی از خدا مشورت و راهنمایی میخام، بعد فال تاروت میگیرم و واقعا جوابمم دریافت میکنم

سلام میخواستم درطالع من هست موکل جن داشته بام

سلام خسته نباشید فال تاروت هفته خیلی خوبه ممنون از تون

تاروت عالیه

سلام از نظر من هم بین فال ها دقیق ترین و واقعی ترین فال، فال تاروته

عالیه. من خیلی راضی هستم. ممنون

با سلام و وقت بخیر به شما دوست و یار عزیز پورتال رنگی

از این که با کارهامون موجب رضایت شما رو فراهم کردیم، بسیار خوشحالیم.

از این که با نظراتتون، به ما انرژی میدید، بسیار سپاس گزاریم.

موفق و سربلند باشید.

سلام
باز هم کاملا بجا و به موقع! خیلی ممنون!

سلام. ممنون ازسایت خوبتون
منم همیشه سر میزنم اینجا…
حاضرم صد تا فال بگیرم ولی نرم تو تلگرام…
بعدشم فال تاروت ها که میگیرم همیشه درسته.
مجدد ممنونم

منم کلی فال گرفتم هیچکدوم ب اندازه تاروت درست از اب در نیومدن ممنون

سلام بچه‌ها
من تو فالها با دقت تحلیل و بررسی کردم هیچکدوم از فالها مثل فال تاروت دقیق و نزدیک به واقعیت نیست .
االبته استخاره که جای خود و تعبیرخود را دارد.
وقت بخیر

سلام.کدوم تاروت..لطفا؟؟مال من ک:-(

سلام

چه به موقع! خیلی ممنون! این به موقع بودنها و پاسخگوییها که اون هم به موقعس خیلی خیلی خوبه! باز هم خیلی ممنون!

wpDiscuz