اندازه مغز با میزان هوش چه ارتباطی دارد؟

پزشکی و سلامت 26 اسفند 1396 بدون دیدگاه

اندازه مغز با میزان هوش چه ارتباطی دارد؟

اندازه مغز با میزان هوش چه ارتباطی دارد؟

نسبت ابعادی مغز به کل بدن

محققان عادت دارند اینگونه فکر کنند، نسبت اندازه مغز به بدن نشان دهنده میزان هوش آن موجود می باشد زیرا بر این تصورند که این نسبت  نشان دهنده میزان تخصیص انرژی به مغز می باشد. این محققان به شدت در اشتباهند. موجوداتی با دیگر نسبت های مغز به بدن وجود دارند که تصور هوش بیشتری از آنها می رود. اما اندازه مغزی خاصی را شامل نمی گردند. این نوع طبقه بندی  موجودات از لحاظ هوشمندی_ بر اساس نسبت مغز به بدن_ نشان دهنده دانش اندک ما در این زمینه بوده و فقط می توانیم ادعا کنیم، چیزهایی می دانیم.

1- مورچه. نسبت مغز به بدن: 1 به 7

دلایلی دال بر تفکر گروهی در مورچه ها وجود دارد. اگر به ازای هر مورچه کارگر 250،000 سلول مغزی در نظر بگیریم، مجموعه و گروه آنها شامل مجموعه سلول های مغز یک انسان میگردد. همانند هر موجود زنده بسیار کوچک،  هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند، مغزی بزرگ را نسبت به اندازه بسیار کوچک خود  به وجود می آورند.  مغزها می توانند بسیار کوچک ولی فعال باشند.

2- موش درختی. نسبت مغز به بدن: 1 به 10

مبادا فکر کنید این ابعاد و نسبت های مغز به بدن، فقط برای حشرات صدق می نمایند. موش درختی_ علی رغم جثه کوچکش_ بالاترین  نسبت مغز به بدن را در بین دیگر پستانداران دارد. 10 درصد از وزن بدن وی را مغزش تشکیل می دهد. اما اگر این جوندگان با هوش تر از انسانها باشند، مطمئنا در این زمینه سکوت اختیار می نمایند.

3- انسان. نسبت مغز به بدن: 1 به40

تلاش بسیاری می شود تا آدمی را، باهوش ترین موجودات دانسته و در بالاترین رده هوشمندی قرار دهند. برخی از دانشمندان در حال بحث در این مورد میباشند که، باید نسبت مغز به بدن،  به عنوان ابزاری در جهت اندازه گیری بهره وری آن ویا بهره برداری از آن_ نسبت به دیگر موجودات مشابه_ در نظر گرفته شود. مغز ما 4/7 برابر توان و قدرت مورد انتظار است.

4- دلفین ها. نسبت مغز به بدن: 1 به 78

نسبت مغز به بدن دلفین دماغ بطری،  آنقدر نیست که جای بحث داشته باشد. اما کارایی و بهره وری مغزی آنها 4 تا 5 بار بیشتراز دیگر اعضای گونه خود می باشد. می توان هوش آنها را در گرو بکارگیری سلول های دوکی شکل مغزی و نورون های بزرگی دانست که باعث می شوند، رفتار های پیچیده ایی همانند میمونهای بزرگ و انواعی منتخب از دیگر نمونه های حیوانات داشته باشند.

5- سگها. نسبت مغز به بدن: 1 به 125

اگر بهترین دوست انسان، ضعیف تر از پسر عموی وحشی خود به نظر میرسد، ذکر این نکته لازم است که بدانیم، سگهایی هم جثه با گرگ، دارای مغزی به مراتب کوچکتر می باشند. ما  این حیوانات را برای همیشه در اندازه های کوچک پرورش داده ایم. پس یک نوع( مثلا گرگها )  قادر به شکار بوده در حالی که دیگر نوع ( مثلا سگها ) باید توسط شخصی مهربان مورد رسیدگی قرار گیرند. چه کسی می داند، کدام نوع، پیشتر به وجود آمده اند؟

6- کوسه های سفید. نسبت مغز به بدن: 1 به 2500

باور کنید آبروی هر موجودی می رود بگوییم که غالبا اندازه مغزش در حد یک گردو است.   مغز کوسه سفید، اندامی غیر متمرکز با طولی در حدود 2 فوت می باشد. نسبت وزنی مغز انسان به جسمش 5/62 بار بیش از کوسه سفید است اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که مهارت اصلی کوسه ها،  بو کشیدن رد خون و پیدا کردن فک ها می باشد.

منبع

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of