درمان جدید اچ آی وی در 18 ماه با استفاده از آنتی بادی ها

بیماریهای عفونی و انگلی 27 اسفند 1396 بدون دیدگاه

درمان جدید اچ آی وی با استفاده از آنتی بادی ها در 18 ماه

درمان جدید اچ آی وی در 18 ماه با استفاده از آنتی بادی ها

درمان تجربی اچ آی وی برای مبارزه با عفونت در دوره زمانی 18 ماه

عفونت ویروس اچ آی وی 18 ماه قبل از شروع بیماری به علت یک آزمایش تجربی و با استفاده از آنتی بادی که به طور گسترده ای خنثی سازی شده است تشخیص داده میشود و بدون استفاده از دارو به مدت 18 ماه نگهداری می شود. نتایج نشان می دهد که این درمان می تواند منجر به درمان کاربردی برای ویروس HIV شود.

بی . بی . سی . گزارش داد که درمان تجربی نیز در بیماران دیگر اثر میگذارد و فقط حدود 2 هفته به عفونت های خود ادامه می دهد. این دوره ممکن است یک دوره کوتاه مدت برسد، اما این نتایج نشان می دهد که آنتی بادی هایی که به طور گسترده ای خنثی می شوند می توانند روزی برای پیشگیری و درمان عفونت های HIV مورد استفاده قرار گیرند.

نتایج بدست آمده نشان می دهد آزمایش آنتی بادی موفقیت آمیز بوده و ما برای از بین بردن ویروس در حال ایجاد واکسن هستیم.

بی بی سی گزارش داد : “این نشان می دهد که آنتی بادی، ویروس و سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. درمان آنتی بادی در حال بررسی است.”

برای آزمایش، دانشمندان افرادی را که پیش از این کنترل عفونت HIV خود را با دارو به عهده داشتند، انتخاب میکنند و آنتی بادی با نام کدگذاری VRC01 را به آنها تزریق کردند. در مورد اکثر عفونت ها، سیستم ایمنی بدن انسان قادر به ایجاد آنتی بادی علیه ویروس است که نه تنها با آن مبارزه می کند، بلکه مانع آن می شود که دوباره بدن را آلوده سازد. با این حال، این یک داستان متفاوت با HIV است. با توجه به گزارش بی بی سی، تنها در حدود یک تا پنج نفر قادر به ایجاد آنتی بادی علیه اچ آی وی هستند و حتی پس از آن، آنتی بادی ها سال ها پس از عفونت اولیه و تعداد بسیار بالا ویروس های کنترل نشده ایجاد می شوند.

نتایج آزمایش که در تایلند انجام می شود و توسط برنامه تحقیقاتی نظامی آمریکا (MHRP) رهبری می شود، در کنفرانس نهم انجمن بین المللی ایدز در مورد علم اچ آی وی در پاریس منتشر شد.

امید نهایی تحقیق این است که این آنتی بادی ها را خارج از بدن تولیدکنند و سپس آنها را به بیماران انتقال دهند، آنها به ابزاری نیاز دارند که به طور خود به خود بدون هیچ گونه درمانی از دارو، مبارزه کنند. اگر چه هنوز هم باید آنتی بادی ها از بین بروند، احتمالا چند بار در سال تزریق می شود، آنها توانایی موثرتری نسبت به داروهای سنتی اچ آی وی دارند. این آنتی باد ها سطح پایین ویروس را حفظ می کنند و همچنین چگونگی مبارزه سیستم ایمنی بدن با ویروس را نشان میدهد. مطالعات بر روی حیوانات نشان داده است که این آنتی بادی ها در نهایت به حیوانات کمک می کنند تا بهبود پیدا کنند.

آنتی بادیهای ضد عفونی به طور سالیانه در مرکز تحقیقات HIV قرار دارند. در اوایل سال جاری، یک مطالعه نشان داد که یک آنتی بادی دیگر که 10 تا 1074 نام دارد نیز در خنثی سازی ویروس موثر بوده و فعالیت های ضد ویروسی بالایی را در بیماران ایجاد می کند. احتمالا این یک آنتی بادی نیست، بلکه ترکیبی از بسیاری از این موارد است که به درمان HIV پایان می بخشد و این پیشرفت های جدید در توسعه آنتی بادی نشان می دهد که به زودی نتایج خوبی بدست می آید.

همچنین درنظر داشته باشید که درمان جدید اچ آی وی با استفاده از آنتی بادی ها برای مبارزه با عفونت تا 9 هفته پس از پایان استفاده از داروهای ضد رتروویروسی ادامه دارد.

ایمونوتراپی تجربی با استفاده از آنتی بادی ها به طور چشمگیری میزان HIV در خون بیماران را کاهش می دهد.

منبع

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
Notify of